måndag 8 april 2013

Hur är det att vara sekreterare i LiTHe Vilse?


Kärt barn har många namn – att posten som jag sitter på heter just sekreterare är inte alldeles självklart. I vissa papper och föreningsstadgar har det stått informationsansvarig lika ofta som sekreterare, men det är relativt sant båda två. Att jag dessutom får mail med ämnet ”Till dig som är antidopingansvarig inom studentidrotten” skvallrar om att posten som sekreterare erbjuder så mycket mer än man först kan tro…

Den uppgift som faller under sekreterare är att uppföra protokoll från de möten som styret håller, utifrån den av ordförande skapade eminenta dagordningen. Om dessa skrivs så korrekt som möjligt utgör de ett mycket underlättande moment då alla dagarna efter mötet vill uppdatera sig om vilka uppgifter de tagit på sig och när deadline på dessa är. Sedan är protokollen självklart dokument med lite längre livslängd än ett par dagar – det är ju där den riktiga verksamhetsbeskrivningen för eftervärlden finns!

Som så kallad informationsansvarig har min huvudsakliga uppgift varit att först och främst starta upp LiTHe Vilse-bloggen, och därefter hålla den levande. Med ett mål på 3-4 inlägg per månad kan jag dra slutsatsen att jag har lyckats hyfsat. I bloggdrivandet ingår inte så mycket skrivande som man ska tro, utan snarare att få trevliga Vilsemedlemmar att vilja dela med sig av något – att Johan Goths innelista gjorde ett gästspel på bloggen tar jag åt mig en hel del av äran för…

Slutligen innehåller posten som sekreterare också att hjälpa sina styrelsekollegor med diverse uppdrag. Bland annat har det målats lakan som marknadsföring, skrivits gyckel, planerats fester och varits funktionär. Dessutom har man fått ett gäng vänner som man för alltid kommer vara LiTHe Vilse-styret 12/13 med! Bara en sån sak.

PS. SÖK STYRET!

/Sofia Gustavsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar