söndag 14 april 2013

Hur är det att vara träningsansvarig i LiTHe Vilse?

Följetongen fortsätter; nedan presenteras våra båda träningsansvarigas syn på sin post. 


Som träningsansvarig får man planera in alla roliga träningar och läger och man har en stor frihet att utforma dem efter eget tycke och smak. Den heliga Wintercupen har vi inte vågat ändrat så mycket på men det har varit kul att få välja ut roliga kartor till natt-KM som gick i höstas och dag-KM som kommer att gå av stapeln nu i april. Utöver de vanliga onsdagsträningarna och OL-distanserna har man som träningsansvarig lätt att lägga in lite mer alternativa träningar i programmet, vilket är perfekt när man är skadad och inte kan hänga med på de vanliga träningarna...;) Vi har till exempel ordnat rullskidträningar, skid-KM och lite senare i vår kommer er simkunnighet sättas på prov i ett prestigefyllt sim-KM. Vi har även försökt ordna orienteringsträningsdagar men det har tyvärr varit lite dåligt intresse för dessa, kanske på grund av att de legat dåligt i tiden. Klart är i alla fall att det finns många intressanta ställen man kan åka på träningsläger till och som träningsansvarig har man makt att bestämma det ställe som verkar roligast och vilka träningar som ska springas där. Hittar man bara ett bra datum så tror jag att många vilsare kommer att vilja följa med :)

Alla bra träningar till trots så kanske ändå det roligaste med att vara med i styret är alla saker vi har planerat och varit delaktiga i allihopa, så som att utforma den nya höstfesten och skriva gyckel till vilsegalan. Vilsare är ju så trevliga människor så att få chansen att umgås lite mer med några av dem tycker jag är skäl nog att söka in till nästa års styre :)

/Amy Rankka

Som träningsansvarig i LiTHe Vilse är det ens ansvar att se till så att alla träningar planeras och att någon är ansvarig för dem. Detta arbete innebär att man får känna en stor del av föreningen, då det varje vecka är någon ny som man måste prata med angående någon träning. Detta har gjort att jag nu har koll på de flesta av de 200+ medlemmar som Vilse nu faktiskt har.

Dessutom får man som träningsansvarig möjligheten att påverka vad för träningar som erbjuds i trakten till Linköping och själv har jag haft förhoppningarna att detta ska bidra till att möjligheterna för Linköpings- och Norrköpingsboende orienterare får en bättre möjlighet till att bli bra orienterare. Dessutom är det roligt ju fler vi lyckas locka till att börja med/fortsätta med orientering, vilket jag tror att Vilse hjälper till med till stor del.

Förutom att ordna med träningar så är får man dessutom möjlighet att tillsammans med resten av styret planera och komma med nya idéer vad gäller allt annat inom föreningen och alla i styret har exempelvis gemensamt försökt göra alla fester så bra som möjligt och vi hoppas att även dessa har utvecklats i en riktning till allas förnöjsamhet.

Och som om inte allt detta vore nog så finns det tillslut ett mördande argument för att söka till nästa års styre, jag säger bara ett ord: Skiftesfest!

Så vi ses kanske på den om en lite mer än en månad?

/Henrik Tosteberg
Träningsansvarig i LiTHe Vilse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar